Trang bị Hồn Huyết | Hội Quán Cao Thủ

Hồn Huyết

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Khi máu của Arduin còn thấp hơn 50% máu và đang trong trạng thái giao tranh, hắn sẽ tiến vào trạng thái Hồn huyết trong 8 giây. Suốt thời gian này, Arduin được hồi lại 4% máu tối đa mỗi khi đòn đánh thường hoặc chiêu thức của hắn gây sát thương lên kẻ địch.

Kỹ năng khác của Arduin