Trang bị Nguyệt Quang | Hội Quán Cao Thủ

Nguyệt Quang

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 16/14.5/13/11.5/10/8.5 giây

Tiêu thụ: 80/90/100/110/120/130 năng lượn

Lindis triệu hồi mặt trăng giúp soi sáng xung quanh và phát hiện kẻ địch trong 5 giây, tối đa dự trữ 2 điểm cộng dồn

Nội tại: Đòn đánh thứ 3 trúng cùng mục tiêu sẽ gây thêm 100/180/260/340/420/500(+0.40 công vật lý) sát thương vật lý

Kỹ năng khác của Lindis