Trang bị Pháo Động Năng | Hội Quán Cao Thủ

Pháo Động Năng

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 giây

Tiêu thụ: 55 năng lượng

Wisp lướt về phía trước đồng thời kích hoạt chế độ pháo kích. Mỗi đòn đánh thường trong thời gian này bắn kèm pháo cối gây 75/100/125/150/175/200 (+0.9 công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu và 50% lên những nạn nhân lân cận, đồng thời Wisp được tăng 10% tốc đánh, hiệu ứng kéo dài 5 giây

Kỹ năng khác của Wisp