Trang phục Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim

Giới hạn

S+ Hữu Hạn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile