Trang phục Aleister Thiếu Niên Hắc Ám

Giới hạn

A Hữu Hạn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile