Trang phục Kriknak Bọ Báo Tử

Mặc định

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile