Trang phục Ignis Bắc Băng Vương

Giới hạn

S Hữu Hạn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile