Trang phục Xeniel Sim Sí Điểu

Giới hạn

A Hữu Hạn

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile