Trang phục Y'bneth Đại Thụ Viễn Cổ

Mặc định

Trang phục khác của Y'bneth

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile