Trang phục Celica Pháo Thủ Thần Công

Mặc định

Trang phục khác của Celica

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile