Trang phục Krizzix Thần Ẩn Đại Sư

Mặc định

Trang phục khác của Krizzix

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile