Trang phục Ishar Thuần Thú Sư

Mặc định

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile