Trang bị Phi tiêu | Hội Quán Cao Thủ

Phi tiêu

Giá:750

+20% tốc đánh

Điểm yếu: Đòn đánh thường sẽ được tăng sát thương vật lý, thêm 20 (+1 mỗi cấp tướng) đối với tướng đánh gần hoặc gấp đôi với tướng đánh xa - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Phi tiêu