Trang bị Gươm sấm sét

Giá:1,780 vàng

+50 Công vật lý

+35% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

[Chớp giật] - Nội tại duy nhất: Mỗi 4 giây sẽ kích hoạt hiệu ứng Chớp giật trong đòn đánh thường kế tiếp gây 102 (+7 mỗi cấp) sát thương phép thuật (sát thương gấp đôi khi người dùng là tướng đánh xa), mỗi đòn đánh thường giảm 1 giây hồi chiêu