Trang bị Kiếm Fafnir | Hội Quán Cao Thủ

Kiếm Fafnir

Giá:2040

+60 Công vật lý

+30% tốc đánh

+10% Hút máu


Hơi thở rồng: Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý tương đương 8% lượng máu hiện tại của mục tiêu - Nội tại duy nhất