Trang bị Chùy máu

Giá:410 vàng

+10 Công vật lý

+8% Hút máu