Trang bị Vương miện Hecate | Hội Quán Cao Thủ

Vương miện Hecate

Giá:2300

+200 Công phép

Thuật sư: (+35%) công phép - Nội tại duy nhất