Trang bị Vương miện Hecate

Giá:2,300 vàng

+200 Công phép

Thuật sư: (+35%) công phép - Nội tại duy nhất