Kỹ năng Keo Lửa

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:45/40/35 giây giây

Tiêu thụ:100/120/140 năng lượng

Agnie bay đến lôi mục tiêu đầu tiên tóm được về phía bản thân trong 2.5 giây, đồng thời giúp Roxie làm mới lại thời gian hồi Patin lửa, khắc dấu ấn Cuốc lửa lên nạn nhân và gây 40/60/80 + (4/5/6% máu hiện tại mục tiêu) (sát thương kèm theo cao nhất không vượt quá 300) sát thương phép sau khi chiêu kết thúc. Suốt thời gian này Roxie đi đâu nạn nhân sẽ bị kéo theo đó, thậm chí có thể kéo vượt địa hình, nhưng bù lại nạn nhân miễn nhiễm với tất cả các khống chế khác. Không có tác dụng lên quái khủng.

 Đồng thời chiêu cuối khi trúng Tướng có thể hồi thời gian hồi chiêu của chiêu 1 và 2. Keo