Kỹ năng Gió Xoáy

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:9/8.5/8/7.5/7/6.5 giây

Tiêu thụ:50/55/60/65/70/75 năng lượng

Annette tạo ra một cơn gió lốc gây 75/84/93/102/111/120  (+ 0.12 công phépsát thương phép mỗi 0.25 giây tại điểm chỉ định. Mỗi đợt tăng 33% sát thương, kéo dài trong 2 giây. Những kẻ địch tại vùng tâm cơn gió sẽ phải chịu thêm 2% máu tối đa thành sát thương phép, đồng thời bị làm chậm 50% tốc chạy trong 0.25 giây