Kỹ năng Gió Nồm

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:11/10.4/9.8/9.2/8.6/8 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Kích hoạt: Annette bắn một quả cầu gió theo hướng chỉ định gây 250 (+ 0.3 công phépsát thương phép, và làm chậm 50% tốc chạy của các đơn vị trúng chiêu. Quả cầu gió bay xuyên qua nạn nhân đầu tiên, nếu trúng phải nạn nhân thứ hai sẽ gom cả hai lại, gây thêm 300 + ( + 0.5 công phépsát thương phép, và làm choáng trúng 1 giây.

Nội tại: Nếu Annette bị choáng sẽ lập tức hoàn lại thời gian hồi chiêu này, đồng thời giúp tạo lá chắn 300/360/420/480/540/600 (+ 0.5 công phép) và tăng 150/192/234/276/318/360 giáp cùng giáp phép trong 2 giây; 45 giây hồi chiêu.