Kỹ năng Viễn Trình Kích

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:16 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Elsu nhắm bắn gây 1050/1200/1350/1500/1650/1800 + ( 0.4 công vật lý cộng thêmsát thương vật lý kèm làm chậm tốc chạy lên tướng đầu tiên trúng phải. Elsu cần ngắm bắn trong 2 giây để gia tăng khoảng cách và độ chính xác.