Kỹ năng Giật Bắn

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:25/20/15 giây

Tiêu thụ:100/110/120 năng lượng

Elsu lộn ra phía sau rồi lập tức bắn về phía trước gây 500/700/900 + (0.6 công vật lýsát thương vật lý và làm chậm 50% tốc chạy của nạn nhân. Khi đáp đất Elsu được tăng 30% tốc chạy trong 2 giây, nhưng nếu tung chiêu hoặc đánh thường sẽ lập tức giải trừ hiệu ứng này