Kỹ năng Truy Tinh Chưởng

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:7 giây

Tiêu thụ:45/50/55/60/65/70 năng lượng

Qi lướt theo hướng chỉ định, gây 200/240/280/320/360/400 (+0.7 công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch đứng trên đường lướt đồng thời hất tung địch 0.5 giây