Kỹ năng Bắn Dồn

Vị trí:Nội tại

 

Celia đánh thường trúng địch được tăng 3% chí mạng và 8 công vật lý trong 1.5 giây, cộng dồn tối đa 5 lần.