Kỹ năng Phá Kén

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:36/30/24 giây

Tiêu thụ:100/110/120 năng lượng

Eland'orr thức tỉnh đèn tinh linh đẩy lùi kẻ địch gây 300/450/600 (+1.0 công vật lý) sát thương phép sau đó linh hồn trong đèn phá kén bay thẳng tiếp theo hướng đánh