Kỹ năng Biển Sâu Chúc Phúc

Vị trí:Nội tại

Ata khi mất máu sẽ kích hoạt trạng thái thanh máu ảo. Trong thời gian này nếu hắn gây sát thương lên tướng địch/quái, lính thì 50% sát thương (lên tướng), 25% sát thương (quái, lính) sẽ chuyển thành lượng máu thật (bỏ qua miễn thương của địch).

Sau 7 giây, thanh máu ảo sẽ giảm dần 3% mỗi giây. Ngoài ra, đòn đánh thường của Ata còn gây 40 (+0.5% Máu tối đa) sát thương vật lý.