Kỹ năng Đạp Sóng

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8 giây

Tiêu thụ:0 nội năng

Ata tung người lên cao đập xuống vị trí chỉ định lần 1 gây 150/165/180/195/210/225 (+5.5% máu tối đa) sát thương vật lý trong phạm vi. Kế đó hắn tung thêm cú nhảy lần 2 gây sát thương phạm vi tương tự và làm choáng kẻ địch 0.5 giây. Trong thời gian này Ata được miễn khống. Nếu Ata đạp trúng nhiều người, mỗi 1 tướng địch trúng đòn sẽ khiến sát thương của Ata giảm 15%, tối đa giảm đến 70%. Ngoài ra khi kết thúc chiêu Ata còn có thể nhảy theo hướng chỉ định 1 đoạn ngắn.