Kỹ năng Đạn Truy Ảnh

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:10 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Laville cường hóa bản thân khiến mỗi đòn đánh gây sát thương vật lý. Nếu bản thân đang trong trạng thái Đạn liên châu, mỗi phát đạn sẽ gây sát thương bằng 40% của đòn đánh thường đồng thời gây 50% sát thương lên 2 kẻ địch khác trong phạm vi. Hiệu ứng kéo dài trong 5 giây