Kỹ năng Khiên Phản Tốc

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:10/9.5/9/8.5/8/7.5 giây

Tiêu thụ:60/65/70/75/80/85 năng lượng

Laville nhận 1 lá chắn đỡ chiêu và tăng 60% tốc chạy cho bản thân trong 1.5 giây đồng thời đòn đánh thường trong 3 giây kế sẽ khiến mục tiêu bị làm chậm 15% trong 1.5 giây, tối đa cộng dồn 3 lần. Lá chắn đỡ chiêu tướng địch thành công sẽ giúp bản thân Laville được bất tử thoáng chốc và khiến 1 đòn đánh thường của Laville trong 3 giây kế tiếp sẽ gây sát thương chí mạng