Kỹ năng Thần Cảnh - Thần Ấn

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:12/11.5/11/10.5/10/9.5 giây

Tiêu thụ:75/80/85/90/95/100 năng lượng

ST lần 1: Rouie triệu hồi trận pháp Thần cảnh tại vị trí chỉ định. Trận pháp mỗi lần gây sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi trong 4 giây đồng thời khiến kẻ địch bên trong bị câm lặng.
ST lần 2: Rouie triệu hồi thần ấn theo hướng chỉ định gây sát thương phép và đẩy lùi kẻ địch. Thần ấn tồn tại trên mặt đất trong 4 giây. Đồng đội di chuyển qua thần ấn sẽ được tăng 33/40/47/54/61/68% tốc chạy