Kỹ năng Thần Trận

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:70/65/60 giây

Tiêu thụ:125/150/175 năng lượng

Rouie triệu hồi Thần vực tại vị trí chỉ định gây sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi đồng thời tất cả đồng đội trên bản đồ có thể trong 8 giây truyền tống đến vị trí Thần vực 1 lần. Ngoài ra tất cả đồng đội đều được tăng 30/45/60% tốc đánh khi đứng trong Thần vực.