Kỹ năng Võ Hổ

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:6

Tiêu thụ:45 ?

Phạm vi:600

Hiệu Ứng Duy Trì: Đòn đánh đầu tiêu và mỗi đòn đánh thứ ba sau đó của Udyr gây thêm 30/60/90/120/150/180 (+120%/130%/140%/150%/160% sức mạnh công kích) sát thương vật lý trong vòng 2 giây.

Nếu mục tiêu đang bị dính Võ Hổ, một lần Võ Hổ mới sẽ ngay lập tức gây lượng sát thương còn lại.

Hiệu Ứng Kích Hoạt: Tăng 30/40/50/60/70/80% Tốc độ Đánh trong 5 giây.