Kỹ năng Võ Rùa

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:6

Tiêu thụ:45 ?

Phạm vi:600

Hiệu Ứng Duy Trì: Đòn đánh đầu tiên và mỗi đòn đánh thứ ba sau đó của Udyr hồi máu cho ông bằng (+?) (2.5% máu tối đa), tăng thêm 1% với mỗi 1% máu đã mất của ông.

Hiệu Ứng Kích Hoạt: Tạo một lá chắn hấp thụ 60/95/130/165/200/235 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương trong 5 giây.