Kỹ năng Xích Thố

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Lữ Bố xông về phía trước, gây 160/185/210/235/260/285 (+0.84 công vật lý) sát thương thường. Kỹ năng này có thể được sử dụng 3 lần liên tiếp và vượt được địa hình. Đòn tấn công thứ ba sẽ hất kẻ thù lên không.