Kỹ năng Lưỡi Hái Tử Thần

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tiêu thụ:100/110/120/130/140/150 năng lượng

Mina xoay lưỡi hái của cô, gây 150/185/220/255/290/325 (+0.70 công vật lý) sát thương vật lý và đồng thời kéo kẻ thù lại gần, làm chậm 50% tốc chạy trong 2 giây