Kỹ năng Long Hống

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:8/7.7/7.4/7.1/6.8/6.5 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Triệu Vân quét thương, gây 180/210/240/270/300/330 (+0.7 Công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận, đồng thời giúp hắn tăng cho bản thân 100% tốc đánh và 10% hút máu trong 3.5 giây