Kỹ năng Long Kích

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:24/22/20 giây

Tiêu thụ:100/125/150 năng lượng

Triệu Vân nện thương lên mục tiêu, gây 300/375/450 (+1.4 Công vật lý) sát thương chuẩn kèm hiệu ứng hất văng thoáng chốc. Ngoài ra Triệu Vân còn tự cường hóa giúp bản thân giảm sát thương gánh chịu đi 20%, đặc biệt các đòn đánh thường gây thêm 70/110/150 (+0.35 Công vật lý) sát thương chuẩn. Hiệu ứng kéo dài 5 giây.