Kỹ năng Chế Độ Phá Hoại

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Các kĩ năng của Omega gây sát thương chuẩn lên công trình