Kỹ năng Huỷ Diệt

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:30/25/20 giây

Tiêu thụ:140/160/180 năng lượng

Omega mở rộng hai cánh tay, liên tục tấn công dữ dội những kẻ thù gần đó và gây 200/275/350 (+0.75 công vật lý) sát thương vật lý mỗi lượt