Kỹ năng Tuyết Liên

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:11/10.6/10.2/9.8/9.4/9 giây

Tiêu thụ:70/75/80/85/90/95 năng lượng

Điêu Thuyền tạo ra một bông sen băng tại điểm chỉ định, thoáng chốc sau bông sen nở rộ gây 300/340/380/420/460/500 ( +0.65 công phép ) sát thương phép, và đóng băng các kẻ địch trúng chiêu trong 2.5 giây. Điêu Thuyền có thể tích trữ tối đa 2 đóa Tuyết liên; Nếu mục tiêu trúng chieu liên tục 2 lần trong 5 giây sẽ phải chịu đóng băng 1.25 giây ở lần thứ 2. Đặc biệt những nạn nhân bị đóng băng sẽ phải chịu thêm 200 ( +0.45 công phép) sát thương phép từ mọi nguồn sát thương của Điêu Thuyền.