Kỹ năng Lựu Đạn Nổ

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:9/8.4/7.8/7.2/6.2/6 giây

Tiêu thụ:50/55/60/65/70/75 năng lượng

Violet ném lựu đạn vào những kẻ thù trong phạm vi, gây 250/280/310/340/370/400 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 90 % tốc chạy của chúng trong 1 giây