Kỹ năng Pháo Đại

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:30/25/20 giây

Tiêu thụ:100/110/120 năng lượng

Violet tấn công những kẻ thù trong phạm vi với phát pháo cực đại, gây 400/550/700 (+1.5 công vật lý) và 12% máu đã mất của kẻ địch sát thương vật lý