Kỹ năng Sát Thủ

Vị trí:Nội tại

Hạ hoặc phụ sẽ làm mới toàn bộ thời gian hồi chiêu