Kỹ năng Quét Kiếm

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:6 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Butterfly ném những chiếc dao găm bay vào các kẻ thù gần đó, gây 200/240/280/320/360/400 (+0.65 công vật lý) sát thương vật lý và đồng thời làm chậm 50% tốc độ của nạn nhân trong 1 giây