Kỹ năng Búa Cuồng

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:8/7.6/7.2/6.8/6.4/6 giây

Tiêu thụ:65/70/75/80/85/90 năng lượng

Ormarr lướt về phía trước vung búa hất tung mục tiêu, gây ra 150/180/210/240/270/300 (+1.2 công vật lý) sát thương vật lý