Kỹ năng Hiên Ngang

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:40/30/30 giây

Tiêu thụ:140/160/180 năng lượng

Vũ khí trên tay Ormarr xoay vòng cực nhanh gây 100/120/140 (+0.50 công vật lý) sát thương vật lý mỗi đợt lên kẻ địch trúng chiêu