Kỹ năng Bước Chân Thần Tốc

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Sử dụng một kỹ năng sẽ tăng tốc chạy 20% trong 1 giây.