Kỹ năng Kíp Nổ

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:7 giây

Tiêu thụ:45/50/55/60/65/70 năng lượng

Fennik ném một sợi xích kỳ lạ lên kẻ địch, kích hoạt nội tại ná thun, kíp nổ trong mỗi đòn đánh thường vào mục tiêu trong 4 giây. Sau 4 giây kíp sẽ phát nổ nếu địch bị choáng 0.25 - 1 giây. Nếu đánh thường tích đủ 4 kíp trước 4 giây cũng sẽ kích nổ gây 500/580/660/740/820/900 ( +0.75 công vật lý ) sát thương vật lý. Lúc này Fennik có thể lướt thêm một đoạn ( không xuyên tường ) tăng 25%/30%/35%/40%/45%/50% tốc đánh trong 4 giây tiếp theo. Hiệu ứng có thể bị cắt đứt nếu trong 4 giây tiếp này sử dụng chiêu 2 hoặc chiêu cuối.