Kỹ năng Nẹt Điện

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:11/10.6/10.2/9.8/9.4/9 giây

Tiêu thụ:65/70/75/80/85/90 năng lượng

Fennik lướt đi cực nhanh tạo ra một vệt điện tích gây 100/108/116/124/132/140 ( +0.40 ) sát thương vật lý và hiệu ứng làm chậm 25%/30%/35%/40%/45%/50% tốc chạy kẻ địch trong 1 giây. Những kẻ địch đứng trên vệt điện tích sẽ giúp cộng dồn Kíp nổ và kích hoạt nội tại Ná thun.